Obavještavamo vas da je zbog manjeg intreresa od očekivanog, First kick – javni sparing premješten u dvoranu KBK “LKB Zagreb”, Maksimirska 132 (Ravnice). Raspored vaganja i borbi ostaje isti.